GP-VPT1
  • 相容於有多端接頭的攝影機,數位相機,可交換鏡頭相機
  • 握把可展開成為桌上型三腳架
會員價 $2,780
 
尺寸: 96mm 收合 132mm
重量: 116g
線長: 250mm
最大負重: 1Kg

 

 

多樣化的使用方式

 

 

 

 

相容性
相容於有多端接頭的攝影機、數位相機與可交換式相機。

 

 


產品型號:GP-VPT1