1. NW-ZX100   $17,490
 1. NW-ZX2   $37,480
 1. NW-A26HN   $9,890
 2. NW-A25   $6,490
 1. NWZ-A17   $8,990
 2. NWZ-A15   $6,490
 1. NWZ-WS613   $5,990
 1. NW-WS413   $2,990
 1. NWZ-W273S   $2,690
 1. NWZ-M504   $3,790
 1. NW-E394   $2,490
 1. NWZ-E383   $2,290
 1. NWZ-B183F   $2,490